Anhdv Boot 2022 v22.5

Cập nhật Anhdv Boot 2022 v22.5

Cập nhật Anhdv Boot 2022 v22.5 sửa lỗi xanh màn khi cài Windows một số mẫu máy Intel Gen 11, 12 qua Setup.exe (Windows Setup)

❤ Hiện tại, do driver NVME Intel Gen 13 chưa tối ưu cho Gen 11, 12 nên gây lỗi màn xanh khi cài Windows qua cách Setup.exe. Lỗi trên đã được sửa, vẫn hỗ trợ nhận ổ cứng máy Intel Gen 13. Bạn nào có máy Gen 13 thì test kiểm chứng giúp mình nhé.

❤ Sữa lỗi phần mềm HDD Low Level Format và Victoria lỗi test ổ NVME, thêm phần mềm IDM.

❤ Khi cần Add driver NVME cho Gen 9 đến 13 thì tìm đến mục /Apps/Driver/RST trên USB (Ví dụ tính năng Load driver khi cài windows, dùng thêm driver với phần mềm WinNTSetup, Dism ++ …). Lưu ý: cách cài setup.exe thì tự động thêm driver NVME và bạn không cần làm gì.

❤ Cập nhật thêm một số driver Wifi

Cách cập nhật boot đơn giản và an toàn nhất là: Hiện phân vùng boot, xoá hết nội dung, mở file iso 22.5 và copy hết nội dung của nó và dán vào ổ boot là xong.

Link One 
Link GG
Link Mediafire
Rate this post