Cách hiển thị các thông báo của ứng dụng trên Windows 10

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tùy biến thông báo của các ứng dụng trên Action Center, với các thao tác chính bao gồm chặn hiển thị, chỉnh mức độ ưu tiên và chỉ định số thông báo cho phép được hiển thị. Từ đó chỉ hiển thị những thông báo của ứng dụng nào mà bạn quan tâm và ẩn đi những cái khác cho đỡ rối mắt.

1. Vô hiệu hóa thông báo của một ứng dụng

Mệt mỏi vì một số ứng dụng cứ có thông báo liên tục trong khi bạn không quan tâm? Hãy vô hiệu hóa chúng đừng hiển thị trên Action Center bằng các bước sau đây:

 1. Click vào Start.
 2. Click vào biểu tượng Settings (Cài đặt).
 3. Click System (Hệ thống).

 4. Đi đến Notifications & actions (Thông báo & Hành động).
 5. Gạt tắt đi những ứng dụng bạn không muốn nhận ở bên cạnh ứng dụng đó trong danh sách phần bên phải.

2. Thay đổi độ ưu tiên hiển thị thông báo của một ứng dụng

Mức độ quan tâm của bạn đến thông báo của các ứng dụng là khác nhau. Để thay đổi mức độ ưu tiên, giúp hiển thị những thông báo bạn quan tâm hơn lên đầu với mật độ hiển thị cao và giảm bớt các thông báo bạn ít quan tâm thì hãy làm như sau:

 1. Click vào nút Start.
 2. Click vào biểu tượng Settings (Cài đặt).
 3. Click System (Hệ thống).

 4. Click Notifications & actions (Thông báo & Hành động).
 5. Click vào ứng dụng bạn muốn thay đổi độ ưu tiên nhận thông báo.

 6. Ở đây sẽ có 3 mức độ ưu tiên khác nhau cho các bạn chọn, bao gồm:
  • Normal (Bình thường): các thông báo sẽ được hiển thị dưới các ứng dụng được xếp vào 2 mức độ tiếp theo.
  • High (Cao): các thông báo sẽ được hiển thị trộn lẫn vào giữa các thông báo thông thường khác trên Action Center.
  • Top (Ưu tiên): các thông báo sẽ được hiển thị ở đầu Action Center.
 7. Click Confirm (Xác nhận) nếu bạn chọn mức ưu tiên Top.

3. Thay đổi số thông báo được hiển thị trên Action Center của một ứng dụng

Mặc định, số thông báo được hiển thị trên Action Center cho mỗi ứng dụng đơn lẻ là 3. Nếu cảm thấy con số này vẫn chưa đủ, bạn có thể thay đổi tùy ý qua các bước dưới đây:

 1. Click vào nút Start.
 2. Click vào biểu tượng Settings (Cài đặt).
 3. Click System (Hệ thống).

 4. Click Notifications & actions (Thông báo & Hành động).
 5. Click vào ứng dụng bạn cần thay đổi số thông báo được hiển thị trên Action Center nằm trong danh sách được hiện ra ở vùng bên phải.

 6. Thay đổi số thông báo tối đa ứng dụng đó được hiển thị trên Action Center tại mục Number of notifications visible in action center (Số thông báo hiện lên Trung tâm hành động).

Hy vọng qua bài viết này các bạn có thể quản lý thông báo trên Action Center (Windows 10) tốt hơn.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *