Microsoft Edge có tính năng đóng băng tab giảm mức sử dụng RAM hệ thống

Theo WindowsLatest trình duyệt Microsoft Edge sẽ được bổ sung trong bản cập nhật tiếp theo bằng cách tự động đóng băng các tab giải quyết vấn đề sử dụng bộ nhớ cao và cải thiện trình duyệt trang nhiều tab. Tính năng này trên trình duyệt Chrome, có thể được gọi là “đóng băng tab”. (Freeze tab)

Tính năng “Freeze tab” của Edge tiên tiến hơn tính năng “Freeze tab” trên trình duyệt Chrome. Nó có thể giúp người dùng giảm mức sử dụng bộ nhớ của Windows 10 hoặc macOS. “Freeze tab” của Edge không kill tab mà tạm thời đóng băng chúng. Tính năng này được thử nghiệm trong phiên bản Canary đối với trình duyệt Microsoft Edge, có thể tự động chuyển tab nhàn rỗi sang chế độ ngủ đông.

Microsoft cung cấp các cài đặt thời gian chờ đóng băng cụ thể từ 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ và 6 giờ.

Nếu người dùng phiên bản Canary trình duyệt Microsoft Edge muốn dùng thử tính năng này, các bạn có thể chọn mục “Sleeping Tabs” tại Edge: // flags >> kích hoạt tính năng này >> khởi động lại trình duyệt >> vào “Cài đặt” và Tìm kiếm “Sleeping Tabs” >> Bật tính năng này.


Vn-Z.vn team tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *