Cách chia ổ cứng trên windows 10 nhanh gọn nhất.

[Nguồn Techrum] Không cần đến những phần mềm hỗ trợ phân chia ổ cứng phức tạp, ngay trên windows 10 bạn cũng có thể phân chia ổ cứng của mình một cách dễ dàng, theo ý muốn. Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây.

Hướng dẫn chia ổ cứng trong Windows 10:

Bước 1: Click phải vào biểu tượng This PC > Manage, sau đó click Disk Management.

Bước 2: Chọn ổ đĩa muốn chia, sau đó click Shrink Volume. Ở đây mình sẽ chọn ổ đĩa chứa hệ điều hành, bạn có thể chọn bất kỳ ổ đĩa nào mà bạn muốn.

  • Lưu ý: Đây chỉ là ví dụ, không nên chia ổ đĩa hệ điều hành dung lượng quá thấp.

Bước 3: Windows sẽ tính toán và hiển thị dung lượng cho phép bạn chia nhỏ ổ đĩa với một số thông tin như sau:

  • Total size before shrink in MB: tổng dung lượng của phân vùng, tính theo đơn vị MB (1024 MB = 1 GB).
  • Size of available shrink space in MB: dung lượng tối đa cho phép bạn chia ra.
  • Enter the amount of space to shrink in MB: dung lượng bạn muốn chia ra làm phân vùng mới (chúng ta sẽ gõ số theo đơn vị MB vào đây, như ví dụ tôi nhập 5120 MB = 1 GB).
  • Total size after shrink in MB: dung lượng còn lại khi chia phân vùng.

Sau khi nhập dung lượng cần chia, hãy click Shrink để bắt đầu chia ổ cứng.

Bước 4: Phân vùng mới được tạo ra sẽ có màu đen như hình dưới. Hãy click vào New Simple Volume để đặt định dạng (Format) cho ổ cứng.


Bước 5: Click Next > Next cho đến khi xuất hiện như hình dưới:

  • File system: Chọn NTFS.
  • Volume label: Đặt tên cho ổ đĩa muốn tạo.

Sau đó tiếp tục click Next > Finish > Yes


Và đây là kết quả:


Hướng dẫn gộp ổ cứng trên Windows 10:

Bước 1: Xóa phân vùng mới tạo bằng cách click phải trên phân vùng muốn xóa để gộp và chọn Delete Volume


Bước 2: Click vào Delete Partition…


Bước 3: Chuyển sang ô được gộp (Ổ C). Click phải chọn Extend Volume.


Click Next > Next > Finish là hoàn tất.

Chúc các bạn thành công!

Rate this post